Vaizdo įrašai

 

Mano kanklės paauksuotos // 1985 m.

 

Skriaudžių kaimo ir jo apylinkių folkloro apybraiža. 1985 metais Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, Klojimo teatre pastatytas Lietuvių folkloro teatro spektaklis. Jame panaudota kanklių muzika, kurios puoselėtojas ir mokytojas buvo 20 a. pradžioje Skriaudžiuose gyvenęs Pranas Puskunigis. Spektaklyje naudojamos jo sukurtos ir kitos Suvalkijos krašte dainuojamos dainos, pasakojami prisiminimai, užrašyti iš P. Puskunigio mokinio Jurgio Banionio ir Adelės Kazlauskienės. Dailininkės Dalios Mataitienės kruopščiai atkurti 20 a. pradžios lietuvių miestelėnų kostiumai.

 

 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/16038

 

 

Skriaudžių žmonės ir dainos // 1988 m.

 

Apybraiža apie kankliavimo tradiciją Suvalkijos miestelyje Skriaudžiuose, kurią dar 20 a. pradžioje pradėjo Pranas Puskunigis, kūręs patriotines - istorines eiles ir muziką joms. Kanklininkų ansamblis su pertraukomis gyvuoja beveik šimtmetį, ypač jis atsigavo Atgimimo metais. Lankomasi Skriaudžiuose, kalbama su kanklininkais, klausomasi jų dainų ir eilių, koncerto, stebimas atkasamas Lietuvos nepriklausomybės paminklas.

 

 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/6051

 

 

XVII tarptautinis folkloro festivalis "Tek saulužė ant maračių"

Valsas "Sugrįžk"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII tarptautinis folkloro festivalis "Tek saulužė ant maračių"

Daina "Kur mes gyvenam"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriaudžių ansamblis "Kanklės"

Daina "Augin tėvelis"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriaudžių ansamblis "Kanklės"

Degučio polka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žolinių šventė Punske

"Oi, tu ąžuolėli žaliasai"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žolinių šventė Punske

"O Marija, Motinėle"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +