Asociacija "Skriaudžių kanklės"

 Asociacija "Skriaudžių kanklės" įkurta 2015 m. rugsėjo mėnesį.  Asociacijos pirmininke išrinkta ansamblio "Kanklės" vadovė Elena Sakavičiūtė - Pečiulaitienė.

 

Steigiamąjame asociacijos susirinkime išrinkta valdyba, kurią sudaro:

 1. Vilma Pučkienė (ansamblis "Kankliukai") - valdybos pirmininkė

 2. Ramūnas Savickas (ansamblis "Kanklės")

 3. Rima Grybienė (ansamblis "Kanklės")

 4. Emilija Naudžiuvienė (ansamblis "Kanklės")

 5. Rūta Ulevičiūtė (ansamblis "Kankliukai")

 

Asociacijos veiklos tikslai:

 

 • visokeriopai remti Skriaudžių ansamblio “Kanklės” bei vaikų ir jaunimo folklorinio ansamblio “Kankliukai” (toliau – ansambliai) meninės ir kūrybinės veiklos iniciatyvas, jas dalinai ir/ar visiškai finansuojant, padedant spręsti organizacinius klausimus;

 • atstovauti savo krašto etninę kultūrą Lietuvoje bei užsienyje.

 • burti esamus ir buvusius ansamblių narius, suvalkietiško kankliavimo puoselėtojus, mėgėjus, mylėtojus bei skatinti ir palaikyti švietimo, kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitas iniciatyvas;

 • teikti neformaliojo švietimo paslaugas, rengti seminarus, konferencijas, stovyklas, įvairius mokymus aktualiais etninės kultūros klausimais;

 • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis bei su seniūnijos, rajono, valstybės valdžios institucijomis;

 • organizuoti šventes, festivalius, projektus, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, užtikrinančius etninės kultūros tradicijų perimamumą, tęstinumą bei sklaidą.

Asociacijos "Skriaudžių kanklės" įstatai