"Dar būdama visai  maža pirmą kartą išgirdau kanklių skambėjimą. Jį išgirdau ne kažkokiam ypatingą reikšmę turinčiam koncerte, o nedidelėje, bet labai jaukioje Skriaudžių laisvalaikio salėje, kurioje repeticijos metu skambėjo įvairios dainos, šokiai, rateliai. Tądien kolektyvo repeticijoje išgirdau ne tik kankles, aplink mane salės tyloje sukosi daili lamzdelio muzika, vis nuaidėdavo skudučių atliekami kūriniai ir įvairios lietuvių liaudies dainos. Tiesa tai ne viskas, sustojus poromis ar į ratelį jaunimas trypte trypė šokius ir žaidė žaidimus, kuriems vis nesimatė galo, o noras šokti ir trypti tiesiog atsispindējo šių jaunų kolektyvo narių šypsenose.
Matant tokių jaunų žmonių degančias akis ir jaučiant, kad net po ilgos dienos mokykloje, visi yra be galo laimingi, nes gali pabūti kartu, supratau, jog čia tinka žodis ne tik kolektyvas, jie visi viena didelė šeima."
Greta Lapušinskaitė
Ansamblio "Kankliukai" kanklininkė, dainininkė, šokėja.