Ansamblio vadovai

Pranas Puskunigis

(1860 - 1946)

 

Ansambliui vadovavo 1906 - 1920 m.

 

Pranas Puskunigis - vienas žymiausių tradicinių kanklių ir kankliavimo puoselėtojų, ansamblio "Kanklės" įkūrėjas. Jis labai daug nuveikė, kad  lietuviškas tautinis instrumentas - kanklės neišnyktų iš mūsų kultūrinio, dvasinio gyvenimo.

Kanklininko pastangomis Kaune buvo įkurta Lietuvos kanklininkų draugija, 1930-aisiais įsteigta Kanklių muzikos mokykla, kurioje pats dėstė, nors jam buvo apie 70 metų. Be to, rinko liaudies dainas, muziką, parašė tris kankliavimo vadovėlius. Tai buvo reto darbštumo, nepaprasto talento asmenybė. Į amžinybę išėjo 1946-aisiais. Laidojant buvo įvykdyta paskutinė jo valia – į karstą įdėtos paties darytos, gražiai išdrožinėtos kanklės... P.Puskunigis palaidotas Skriaudžių kapinėse.

 

Antanas Degutis

 

(1899 - 1992)

 

Ansambliui vadovavo - 1920 -1929, 1956 - 1978 m.

 

Antanas Degutis buvo apsišvietęs žmogus. Jis jaunystėje daug skaitė, buvo pradėjęs mokytis Veiverių mokytojų seminarijoje, tačiau prasidėjus karui mokymasis nutrūko.

Kankliuoti pradėjęs ankstyvoje vaikystėje, kanklėms paskyrė visą savo gyvenimą. Ansambliui "Kanklės" vadovavo daugiau kaip 50 metų, per šį laikotarpį jis išugdė daug puikių kanklininkų.

Savo poetinius sugebėjimus A. Degutis išreiškę eilėmis. Jose vyrauja tėviškės gamtos grožis, jaunystė, meilė. Keletas eilėraščių virto dainomis, kurias ansamblis "Kanklės" dainuoja iki šiol.

 

O. Patronaitienė. Skriaudžių ansambliui "Kanklės" 100. Prienai, 2006.

 

Jurgis Alenskas

 

(1905 - 1970)

 

Ansambliui vadovavo 1929 -1939 m.

 

Jurgis Alenskas - kanklininkas, kanklių meistras. Kankliuoti išmoko iš P.Puskunigio. Ansamblyje domėjosi ne tik kankliavimu, tačiau ir kanklių skambesiu, jų apdaila, konstrukciniais ypatumais. Per gyvenimą pagamino apie 100 kanklių - visos jos kruopščiai nudailintos, padarytos iš rūpestingai parinkto ir išdžiovinto medžio.

Jurgio Alensko vadovavimo laikotarpiu ansamblis daug koncertavo, dalyvavo įvairiose šventėse, vakaronėse.

 

V. Alenskas. Skriaudžių ansambliui "Kanklės" 100. Prienai, 2006.

Leonas Puskunigis

 

(1910 - 1994)

 

Ansambliui vadovavo 1978 - 1979 m.

 

Leonas Puskunigis - Lietuvoje nusipelnęs treneris. 1935 m. švystėlėjo ietį 61,5 m ir pasiekė naują Lietuvos rekordą. Kelissyk tapo Baltijos valstybių varžybų prizininku.

Kankliuoti išmoko būdamas septynerių metų iš savo tėvo Prano Puskunigio. Vadovaudamas kanklininkams populiarino savo tėvo kūrybą, pats kurė muziką kanklėms. Taip pat daug laiko skyrė kanklių muzikos skaidai, lankėsi mokyklose, supažindindavo vaikus su kanklių istorija, rodė tėvo pagamintas kankles.

 

O. Patronaitienė. Skriaudžių ansambliui "Kanklės" 100. Prienai, 2006.

Jaunius Vylius

 

(1931)

 

Ansambliui vadovavo 1979 - 1988 m.

 

Jaunius Vylius - vienas žymiausių mūsų dienų Suvalkijos tautosakos užrašintojų bei skleidėjų, kankliavimo mokytojas, folkloro ansamblių ir tautosakos būrelių vadovas, Marijampolės kraštotyros muziejaus etnografas.

Didžiausias šio vadovo indėlis į ansamblio "Kanklės" veiklą -  repertuaro plėtimas (užrašinėjant Skriaudžių vietovės tautosaką) ir naujų kanklininkų mokymas. Nuo 1981 m. Jaunius Vylius yra užrašęs apie 5000 tautosakos kūrinių.

Kazimieras Arvydas Karaška

 

(1943)

 

Ansambliui vadovavo 1988 - 1991 m.

 

Arvydas Karaška - muzikologas, enciklopedininkas,ekspedicininkas.

A. Karaškos vadovavimo metai sutapo su Lietuvos tautinio atgimimo pakilimu ir nepriklausomybės atkūrimu, todėl ansamblio veikla buvo labai aktyvi. Daug koncertuota išvykose, rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose.

 

O. Patronaitienė. Skriaudžių ansambliui "Kanklės" 100. Prienai, 2006.

Ona Patronaitienė

 

(1940)

 

Ansambliui vadovavo 1991 - 2008 m.

 

Ona Patronaitienė - kanklininkė, tautodailininkė, ilgametė ansamblio vadovė. Gimė ir augo Skriaudžiuose, buvama septynerių pradėjo mokytis kankliuoti. Baigė J. Gruodžio konservatoriją, kanklių specialybę. Nuo septyniolikos aktyviai dalyvavo ansamblio veikloje, vėliau ėmėsi jam vadovauti. Dirbo daug ir nuoširdžiai - ansamblis aplankė įvairias Lietuvos ir užsienio vietoves, surengė labai daug  koncertų.

Virginija Naudžiūtė, Vilma Pučkienė

ir Gintarija Kereišienė

 

Ansambliui vadovavo 2008 m.

 

2008 m. iš darbo pasitraukus ilgametei ansamblio vadovei Onutei Patronaitienei, jo vadžias perėmė net trys vadovės. Vilma Pučkienė rūpinosi vaikų grupe, Virginija Naudžiūtė - kanklininkais, o Gintarija Kereišienė - dainininkais.

Edmundas Gumuliauskas

 

Ansambliui vadovavo 2009-2014 m.

 

Edmundas Gumuliauskas - birbynininkas, ansamblio "Ainiai" dalyvis.

Vadovavimo laikotarpiu ansamblis nemažai keliavo, viena įsimintiniausių kelionių - Graikija, į kurią vyko su Marijampolės kultūros centro kameriniu choru "Suvalkija".

Elena Sakavičiūtė - Pečiulaitienė

(1992)

 

Ansambliui vadovauja nuo 2015 m.

 

Elena Sakavičiūtė - Pečiulaitienė - kanklininkė, muzikos mokytoja.

Nuo mažumės "draugavusi" su aukštosiomis kanklėmis, lengva ranka jas išmainė į tradicines. Pradėjus vadovauti ansambliui daug dėmesio skiria naujų narių įtraukimui į ansamblio veiklą, ansamblio veiklos viešinimui.