TEORINIS – PRAKTINIS SEMINARAS „ETNOMUZIKAVIMAS: TRADICIJOS IR JAUNIMO UGDYMO YPATUMAI“

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Tikslai:

  • Išsaugoti Suvalkijos regiono etnokultūrinį savitumą, puoselėti muzikavimo tradicijas.

  • Supažindinti su Suvalkijos krašto etnoinstrumentais, jų ir jų muzikos skirtumais nuo kitų Lietuvos etnografinių regionų.

  • Plačiau supažindinti su folkloriniu šokiu, jo raiškos galimybėmis nūdienos kultūroje.

 

Uždaviniai:

1. Suteikti žinių, būtinų mokant tradicinio suvalkiečių kankliavimo (skambinimo būdai, repertuaro formavimo ypatumai).

2.Ugdyti praktinius gebėjimus mokant tradicinio suvalkietiško dainavimo;

3. Praktiškai analizuoti instrumentinės etnomuzikos pavyzdžius, aiškintis jų atlikimo ypatumus.

4.Atskleisti folklorinio šokio natūralumą, charakteringumą, regioninį ypatumą ir ieškoti

individualios interpretacijos galimybių.

  2012 m. Etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovyklos vaikams ir jaunimui „Suvalkijos žali sodai“ metu, pirmą kartą organizavome teorinį – praktinį seminarą „Etnomuzikavimo tradicijos pažinimas ir jos taikymas vaikų ir jaunimo meniniame ugdyme“. Seminare dalyvavo 20 muzikos pedagogų ir kultūros darbuotojų, kurie žinių ir darbo su vaikais patirties sėmėsi iš stovyklos lektorių. Seminaro dalyviai noriai dalyvavo praktiniuose mokymuose kartu su stovyklautojais ir išreiškė pageidavimą surengti atskirą 1- 2 dienų seminarą mokytojams ir kultūros darbuotojams.

  Atsižvelgdami į seminaro lektorių ir dalyvių pageidavimus 2013 m. ir 2014 m. organizavome 2 dienų seminarus mokytojams ir kultūros darbuotojams. 

  Seminaro dalyviai išklausė teorines paskaitas apie lietuvių liaudies instrumentus, jų paplitimą regionuose, apie tradicines lietuvių kankles ir kankliavimo ypatumus, apie folklorinio šokio raiška. Didelio susidomėjimo sulaukė paskaita apie vienbalses suvalkiečių dainas, vaikų repertuaro parinkimą. Po teorinių paskaitų dalyviai turėjo galimybę pasirinkti norimą instrumentą ir praktiškai mokytis skudučiuoti, groti lamzdeliu, tradicinėmis kanklėmis. Folklorinio šokio ypatumų mokėsi visi seminaro dalyviai.

  Įsiklausydami į dalyvavusių seminaruose pageidavimus, panašius seminarus organizuosime ir ateityje.